• Baza wiedzy

Dzielimy się
doświadczeniem

Baza wiedzy

Efektywna egzekucja opłat dodatkowych w praktyce

Skuteczna windykacja należności z tytułu nie uiszczonych opłat parkingowych jest wymaganym przez prawo obowiązkiem zarządców dróg. W ramach swoich obowiązków prywatny administrator SPP może przygotowywać i wspierać proces egzekucji a nawet prowadzić windykację przesądową... czytaj więcej >>

Kontrola opłat w całej SPP: haracz, podwójna opłata czy konieczność?

Wprowadzenie obowiązku wnoszenia opłat za postój w SPP również poza miejscami wyznaczonymi pozwala w znacznym stopniu uporządkować sytuację parkingową w śródmieściu i ukrócić zjawisko parkowania w miejscach niedozwolonych. Konieczna jest też konsekwentna współpraca służb kontrolnych SPP i Straży Miejskiej... czytaj więcej >>

Róbmy swoje, czyli jak organizować utrzymanie czystości w SPP

Sytuacja, w której sprzątanie miejsc postojowych należy do obowiązków prywatnego administratora strefy parkingowej, nie jest korzystna dla zarządcy drogi. Wynika to m.in. z różnicy w stawkach podatku VAT, który zobowiązane są odprowadzać poszczególne podmioty... czytaj więcej >>

Podstrefy cenowe w SPP jako element polityki parkingowej

Jednym z instrumentów regulowania ruchu spoczynkowego ilości jest zróżnicowane stawek opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania zależnie od odległości do ścisłego centrum. Z myślą o różnych użytkownikach przestrzeni miasta tworzy się podstrefy cenowe w SPP... czytaj więcej >>

Telefon zamiast parkomatu?

W Polsce od kilku lat dostępne są technologie pozwalające na wnoszenie opłat parkingowych przez komórkę. Mogą one stanowić uzupełnienie tradycyjnych sposobów pobierania opłat, opartych na parkomatach lub sprzedaży kart postojowych, dając liczne korzyści zarówno zarządcy drogi jak i parkującym kierowcom... czytaj więcej >>