ProjektParking:
Biura SPP

Biuro SPP

Strefa Płatnego Parkowania w Kościanie

Biuro SPP

Biuro SPP w Kościanie
Al. Kościuszki 5b
64-000 Kościan

tel./fax (65) 512 03 70
kom. 519 350 569

Biuro czynne:
pn. - pt. 10:00-18:00
sob., niedz. i święta - nieczynne

Opłaty parkingowe

Opłaty w SPP obowiązują:
pn. - pt. 10:00-18:00

na ul. Ciszaka:
pn. –pt. 08:00-18:00

niedz. i święta - bezpłatnie

Opłaty jednorazowe - wnoszone w parkomacie:

 • opłata minimalna za 15 min. - 0,50 zł
 • za 60 min. - 2,00 zł
 • za 120 min. - 4,10 zł
 • za 180 min. - 6,30 zł
 • każde następne 60 min. - 2,00 zł

Opłaty jednorazowe - wnoszone przez komórkę:

W Kościanie istnieje możliwość wnoszenia opłat za faktyczny czas parkowania za pomocą telefonu komórkowego
i aplikacji moBILET. Więcej informacji na www.mobilet.pl

płać przez komórkę za faktyczny czas postoju

Opłaty abonamentowe:

 • Abonament "A" ogólnodostępny (miesięczny) - 80,00 zł
 • Abonament "A" ogólnodostępny (półroczny) - 400,00 zł
 • Abonament "M" dla mieszkańca strefy (miesięczny) - 20,00 zł
 • Abonament "M" dla mieszkańca strefy (roczny) - 200,00 zł
 • Abonament "Z" KOPERTA - zastrzeżone stanowisko postojowe (miesięczny) - 180,00 zł

Opłaty dodatkowe:

 • 30,00 zł za nieuiszczenie opłaty parkingowej (płatne w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia wezwania)
 • 10,00 zł za przekroczenie czasu parkowania (płatne w biurze SPP do końca dnia roboczego, w którym wystawiono wezwanie) + kwota stanowiąca wartość opłaty za parkowanie zgodnie z obowiązującymi stawkami, liczona od momentu utraty ważności biletu do momentu przybycia do BSPP
 • 20,00 zł płatne w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia wystawienia niniejszego wezwania za przekroczenie czasu parkowania w przypadku nie przybycia do Biura SPP w dniu wystawienia wezwania
 • 50,00 zł w przypadku niewniesienia opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty parkingowej lub za przekroczenie opłaconego czasu parkowania w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania