Projekt Parking Service Sp. z o.o.
ul. Drużbickiego 11 (2.piętro)
61-693 Poznań

tel.:+48 61 657 66 65
fax:+48 61 657 66 66
e-mail:biuro@projekt-parking.com

NIP: 851-24-69-218
REGON:811225352

Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000088542
Kapitał Zakładowy: 125.000 PLN