Obsługa i zarządzanie
parkingami

WSTECZ Obsługa i zarządzanie parkingami

Obsługa parkingów

Projekt Parking pełni rolę operatora parkingu, wykonując czynności techniczno-administracyjne. Do naszych zadań należy zapewnienie sprawności technicznej i konserwacja systemu pobierania opłat, a także utrzymanie całego terenu parkingu.

W zależności od rodzaju obiektu oraz przyjętego rozwiązania pracownicy obsługi parkingu prowadzą kontrolę opłat wnoszonych w parkomatach (w tym windykację opłat dodatkowych) lub dozór obiektu – w razie konieczności całodobowy.

Stosujemy różne modele rozliczeń ze Zleceniodawcą: na zasadzie dzierżawy obiektu, wynagrodzenia w postaci prowizji od wpływów lub wynagrodzenia ryczałtowego.