W ciągu doby statystyczny samochód pozostaje w spoczynku przez 95% czasu, zajmując publiczną i prywatną przestrzeń miejską. Przy obecnym stopniu zmotoryzowania, parkowanie pojazdów jest istotnym zagadnieniem inżynierii ruchu, które wymaga starannej analizy, optymalnego zarządzania i nowoczesnych rozwiązań technicznych. Właśnie wokół tej problematyki skupia się działalność naszej firmy...

Kompleksowe zagospodarowanie
przestrzeni parkingowej

Strefy Płatnego
Parkowania

Projektowanie, wyposażenie i zarządzanie
Strefami Płatnego Parkowania
w pasie drogowym

Parkingi wydzielone
i prywatne

Projektowanie, wyposażenie i administrowanie wydzielonymi obiektami parkingowymi
– parkingi prywatne, szpitale, uczelnie itp.

Systemy i technika
parkingowa

Dostawa, montaż i serwis systemów parkingowych, systemy identyfikacji tablic rejestracyjnych,
szlabany, słupki zaporowe

Nasze projekty

Zobacz, w których miastach działamy
i gdzie świadczyliśmy nasze usługi...

Aktualności

15.07.2019

Projekt Parking nowym operatorem parkingu przy Dworcu Głównym we Wrocławiu

Od początku lipca Projekt Parking zarządza płatnym parkingiem przy Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu. Przedmiotem usługi jest techniczna obsługa zainstalowanych systemów parkingowych, kontrola wnoszenia opłat oraz całodobowy nadzór nad obiektem.Parking położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynku dworcowego składa się z części naziemnej i podziemnej.
Czytaj dalej...

WSZYSTKIE

Portal reklamacji - parkingi prywatne

Pod adresem www.parking-serwis.pl dostępny jest portal obsługi reklamacji dla kierowców. UWAGA: Serwis dotyczy wyłącznie wydzielonych parkingów prywatnych, obsługiwanych przez firmę Projekt Parking, a położonych poza pasem drogowym i poza obrębem stref płatnego parkowania (SPP). Portal umożliwia również wnoszenie opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego postoju poprzez szybkie przelewy online.

Reklamacje dotyczące wykroczeń parkingowych na obszarze SPP rozpatrują lokalne biura obsługi klienta.