Organizacja
i wyposażenie parkingów

WSTECZ Organizacja i wyposażenie parkingów

Organizacja i wyposażenie parkingów

Na podstawie zaakceptowanego projektu przystępujemy do urządzania obiektu parkingowego. Kluczowym zadaniem jest Instalacja sprzętu technicznego i wyposażenia dodatkowego.

W wariancie uproszczonym konfigurujemy, dostarczamy i montujemy odpowiednią ilość parkomatów. W przypadku złożonych systemów parkingowych wykonujemy niezbędne okablowanie zasilające i sterujące oraz instalujemy poszczególne elementy (terminale wjazdowe i wyjazdowe, urządzenia kontroli, barierki, kasy, sterowniki itp.), po czym następuje ich konfiguracja, testy i uruchomienie.

W obydwu przypadkach stosujemy najwyższej jakości rozwiązania techniczne.

Konieczne jest zapewnienie niezbędnej infrastruktury parkingu. Obejmuje to m.in. wykonanie lub dostawę i montaż tablic informacyjnych oraz oznakowania, w tym ewentualnych tablic zmiennej treści wraz z instalacją detektorów i urządzeń sterujących.

Zatrudniamy i szkolimy pracowników obsługi parkingu, w razie potrzeby urządzając stosowne pomieszczenia techniczne i socjalne.

czytaj dalej: obsługa i zarządzanie parkingami >>