Dla bilansu miejsc postojowych w mieście istotne znaczenie mają parkingi położone na prywatnych i miejskich gruntach, znajdujące się poza pasem drogowym.
Projekt Parking Service Sp. z o.o. projektuje, wyposaża i prowadzi obsługę wydzielonych obiektów parkingowych, zlokalizowanych w pobliżu komercyjnych, handlowych i publicznych budynków, szkół i uczelni, szpitali, hoteli, lotnisk i dworców. Dotyczy to również parkingów podziemnych i wielopoziomowych.

Parkingi wydzielone i prywatne

Koncepcje i projekty
parkingów

Analiza, propozycja modelu pobierania opłat i dobór sprzętu. Projekt zagospodarowania, organizacji ruchu i oznakowania.

Organizacja
i wyposażenie parkingów

Instalacja systemu parkingowego i oznakowania. Infrastruktura i dodatkowe wyposażenie. Zatrudnienie i wyszkolenie personelu.

Obsługa i zarządzanie
parkingami

Nadzór organizacyjny nad obiektem. Utrzymanie sprawności i konserwacja systemu. Kontrola wnoszenia opłat lub dozór pojazdów.

Nasze projekty

Zobacz, w których miastach działamy
i gdzie świadczyliśmy nasze usługi...

Aktualności

29.12.2016

Projekt Parking operatorem SPP w Pabianicach

Od dnia 2 stycznia 2017 r. wznowione zostanie pobieranie opłat parkingowych w SPP w Pabianicach. Na nowego operatora strefy, w trybie przetargu, została wybrana spółka Projekt Parking. W ramach zamówienia dostarczyliśmy 30 parkomatów, które będą obsługiwały około 400 miejsc postojowych.

WSZYSTKIE