W ciągu doby statystyczny samochód pozostaje w spoczynku przez 95% czasu, zajmując publiczną i prywatną przestrzeń miejską. Przy obecnym stopniu zmotoryzowania, parkowanie pojazdów jest istotnym zagadnieniem inżynierii ruchu, które wymaga starannej analizy, optymalnego zarządzania, nowoczesnych rozwiązań technicznych i narzędzi IT. Właśnie wokół tej problematyki już od 25 lat skupia się działalność naszej firmy.

Kompleksowe zagospodarowanie
przestrzeni parkingowej

Strefy Płatnego
Parkowania

Projektowanie, wyposażenie i zarządzanie
Strefami Płatnego Parkowania
w pasie drogowym

Parkingi wydzielone
i prywatne

Projektowanie, wyposażenie i administrowanie wydzielonymi obiektami parkingowymi
– parkingi prywatne, szpitale, uczelnie itp.

Systemy i technika
parkingowa

Dostawa, montaż i serwis systemów parkingowych, systemy identyfikacji tablic rejestracyjnych,
szlabany, słupki zaporowe

Nasze projekty

Zobacz, w których miastach działamy
i gdzie świadczyliśmy nasze usługi...

Aktualności

Świętujemy 25 lat Projekt Parking

W marcu tego roku mija 25 lat od powstania spółki Projekt Parking. Z radością i dumą rozpoczynamy obchody naszego jubileuszu, wspominając początki firmy i najważniejsze etapy jej historii. Dziś, gdy Projekt Parking jest częścią stadtraum group, chcemy przypomnieć jak istotny był nasz udział w kształtowaniu się nowoczesnego rynku i branży parkingowej w Polsce, również w szerszym kontekście smart city.

WSZYSTKIE

Portal reklamacji - parkingi prywatne

Pod adresem www.parking-serwis.pl dostępny jest portal obsługi reklamacji dla kierowców. UWAGA: Serwis dotyczy wyłącznie wydzielonych parkingów prywatnych, obsługiwanych przez firmę Projekt Parking, a położonych poza pasem drogowym i poza obrębem stref płatnego parkowania (SPP). Portal umożliwia również wnoszenie opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego postoju poprzez szybkie przelewy online.

Reklamacje dotyczące wykroczeń parkingowych na obszarze SPP rozpatrują lokalne biura obsługi klienta.