W ciągu doby statystyczny samochód pozostaje w spoczynku przez 95% czasu, zajmując publiczną i prywatną przestrzeń miejską. Przy obecnym stopniu zmotoryzowania, parkowanie pojazdów jest istotnym zagadnieniem inżynierii ruchu, które wymaga starannej analizy, optymalnego zarządzania i nowoczesnych rozwiązań technicznych. Właśnie wokół tej problematyki skupia się działalność naszej firmy...

Kompleksowe zagospodarowanie
przestrzeni parkingowej

Strefy Płatnego
Parkowania

Projektowanie, wyposażenie i zarządzanie
Strefami Płatnego Parkowania
w pasie drogowym

Parkingi wydzielone
i prywatne

Projektowanie, wyposażenie i administrowanie wydzielonymi obiektami parkingowymi
– parkingi prywatne, szpitale, uczelnie itp.

Systemy i technika
parkingowa

Dostawa, montaż i serwis systemów parkingowych, systemy identyfikacji tablic rejestracyjnych,
szlabany, słupki zaporowe

Nasze projekty

Zobacz, w których miastach działamy
i gdzie świadczyliśmy nasze usługi...

Aktualności

Łeba i Ustka – powrót stref sezonowych

Jak co roku w czerwcu zostaje wznowione pobieranie opłat za parkowanie w miejscowościach wypoczynkowych. Dotyczy to m.in. Łeby i Ustki, gdzie Projekt Parking administruje sezonowymi strefami parkingowymi udostępniając parkomaty i płatności mobilne, oraz prowadząc kontrolę i obsługę klientów.

WSZYSTKIE

Portal reklamacji - parkingi prywatne

Pod adresem www.parking-serwis.pl dostępny jest portal obsługi reklamacji dla kierowców. UWAGA: Serwis dotyczy wyłącznie wydzielonych parkingów prywatnych, obsługiwanych przez firmę Projekt Parking, a położonych poza pasem drogowym i poza obrębem stref płatnego parkowania (SPP). Portal umożliwia również wnoszenie opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego postoju poprzez szybkie przelewy online.

Reklamacje dotyczące wykroczeń parkingowych na obszarze SPP rozpatrują lokalne biura obsługi klienta.