ProjektParking:
Biura SPP

Biuro SPP

Strefa Płatnego Parkowania w Obornikach

Biuro SPP

Biuro SPP w Obornikach
ul. Czarnkowska 6
64-600 Oborniki

kom. 502 257 374
fax: (61) 639 45 04
e-mail: spp.oborniki@projekt-parking.com

Biuro czynne:
pn. - pt. 09:00-17:00
sob., niedz. i święta - nieczynne

Opłaty parkingowe

Opłaty w SPP obowiązują:
pn. - pt. 09:00-17:00
sob., niedz. i święta - bezpłatnie

Opłaty jednorazowe - wnoszone w parkomacie:

 • opłata minimalna za 15 min. - 0,50 zł
 • za 60 min. - 2,00 zł
 • za 120 min. - 4,30 zł
 • za 180 min. - 6,90 zł
 • każde następne 60 min. - 2,00 zł

Opłaty jednorazowe - wnoszone przez komórkę:

W Obornikach istnieje możliwość wnoszenia opłat za faktyczny czas parkowania za pomocą telefonu komórkowego
i aplikacji moBILET. Więcej informacji na www.mobilet.pl

płać przez komórkę za faktyczny czas postoju

OPŁATY ABONAMENTOWE:

 • Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca ze stałym lub czasowym zameldowaniem przy ulicy objętej strefą płatnego parkowania - 20,00 zł
 • Abonament kwartalny dla pojazdu mieszkańca ze stałym lub czasowym zameldowaniem przy ulicy objętej strefą płatnego parkowania - 50,00 zł
 • Abonament półroczny dla pojazdu mieszkańca ze stałym lub czasowym zameldowaniem przy ulicy objętej strefą płatnego parkowania - 100,00 zł
 • Abonament roczny dla pojazdu mieszkańca ze stałym lub czasowym zameldowaniem przy ulicy objętej strefą płatnego parkowania - 200,00 zł
 • Abonament miesięczny dla pojazdu pozostałych użytkowników parkingów na ulicach objętych strefą płatnego parkowania - 120,00 zł
 • Abonament kwartalny dla pojazdu pozostałych użytkowników parkingów na ulicach objętych strefą płatnego parkowania - 300,00 zł
 • Abonament półroczny dla pojazdu pozostałych użytkowników parkingów na ulicach objętych strefą płatnego parkowania - 550,00 zł
 • Abonament roczny dla pojazdu pozostałych użytkowników parkingów na ulicach objętych strefą płatnego parkowania - 1 000,00 zł
 • Stawka abonamentu miesięcznego „N+” dla pojazdu przewożącego osobę niepełnosprawną na ulicach objętych strefą płatnego parkowania, posiadających kartę parkingową - 5,00 zł
 • Stawka abonamentu kwartalnego „N+” dla pojazdu przewożącego osobę niepełnosprawną na ulicach objętych strefą płatnego parkowania, posiadających kartę parkingową - 10,00 zł
 • Stawka abonamentu półrocznego „N+” dla pojazdu przewożącego osobę niepełnosprawną na ulicach objętych strefą płatnego parkowania, posiadających kartę parkingową - 20,00 zł
 • Stawka abonamentu rocznego „N+” dla pojazdu przewożącego osobę niepełnosprawną na ulicach objętych strefą płatnego parkowania, posiadających kartę parkingową - 40,00 zł

OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE ZA ZASTRZEŻONE MIEJSCA POSTOJOWE - KOPERTY

 • Za zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty w strefie płatnego parkowania na okres 1 miesiąca 250,00 zł

OPŁATY DODATKOWE

 • W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i uiszczenie opłaty dodatkowej w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia parkowania 30,00 zł
 • W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i uiszczenie opłaty dodatkowej w terminie przekraczającym 7 dni kalendarzowych od dnia parkowania 100,00 zł
 • W przypadku niedokonania opłaty za parkowanie i uiszczenie opłaty dodatkowej w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia parkowania, w którym nie dokonano opłaty 60,00 zł
 • W przypadku niedokonania opłaty za parkowanie i uiszczenie opłaty dodatkowej w terminie przekraczającym 7 dni kalendarzowych od dnia parkowania, w którym nie dokonano opłaty 100,00 zł

KARTY ABONAMENTOWE Z BONIFIKATĄ DLA SENIORÓW

 • Karty abonamentowe sprzedawane na okres miesięczny, kwartalny lub półroczny dla pojazdów seniorów, na zasadach określonych w § 9 ust. 5 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały 50% wartości karty abonamentowej

OPŁATY MANIPULACYJNE

 • Za wydanie duplikatu karty abonamentowej 10,00 zł

Dodatkowe informacje i dokumenty do pobrania

Mapa SPPN Obornikach

Mapa SPPN

Mapa obszaru SPPN z lokalizacją
parkomatów i Biura Obsługi

kliknij minaturę aby powiększyć

Oznakowanie SPPN

Oznakowanie SPPN

Wzór znaku D-44
"strefa parkowania"

kliknij minaturę aby powiększyć

Parkomat

Parkomat

Przedni panel parkomatu
z opisem funkcji

kliknij minaturę aby powiększyć

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi parkomatu
zamieszczona na urządzeniu

kliknij minaturę aby powiększyć

Bilet

Bilet

Wzór biletu parkingowego
z opisem elementów

kliknij minaturę aby powiększyć

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Wzór zawiadomienia
o nałożeniu opłaty dodatkowej

kliknij minaturę aby powiększyć

Uchwały i regulamin

Aktualne przepisy regulujące
funkcjonowanie SPPN

kliknij minaturę aby pobrać plik

Wniosek o kartę N+

Wniosek o wydanie karty N+
dla osoby niepełnosprawnej

kliknij minaturę aby pobrać plik