ProjektParking:
Biura SPP

Biuro SPP

Strefa Płatnego Parkowania we Włocławku

Biuro SPP

Biuro SPP we Włocławku
ul. POW 21a/17
87-800 Włocławek

tel./fax (54) 232 30 30

Biuro czynne:
pn. - pt. 08:00-18:00
sob., niedz. i święta - nieczynne

Opłaty parkingowe

Opłaty w SPP obowiązują:
pn. - pt. 08:00-18:00
sob., niedz. i święta - bezpłatnie

Opłaty jednorazowe - wnoszone w parkomacie:

 • opłata minimalna za 30 min. - 0,80 zł
 • za 60 min. - 1,60 zł
 • za 120 min. - 3,50 zł
 • za 180 min. - 5,70 zł
 • każde następne 60 min. - 1,60 zł

Opłaty jednorazowe - wnoszone przez komórkę:

We Włocławku istnieje możliwość wnoszenia opłat za faktyczny czas parkowania za pomocą telefonu komórkowego
i aplikacji moBILET. Więcej informacji na www.mobilet.pl

płać przez komórkę za faktyczny czas postoju

Opłaty abonamentowe:

 • Abonament parkingowy "A" normalny ogólnodostępny (miesięczny) - 134,40 zł
 • Abonament parkingowy "A" normalny ogólnodostępny (2-miesięczny) - 268,80 zł
 • Abonament parkingowy "A" normalny ogólnodostępny (kwartalny) - 345,60 zł
 • Abonament parkingowy "A" normalny ogólnodostępny (półroczny) - 576,00 zł
 • Abonament parkingowy "U" ulgowy dla mieszkańców SPP (półroczny) - 57,60 zł (miejsce parkowania pojazdów tylko przy ulicy odpowiadającej miejscu zamieszkania)
 • Abonament parkingowy "U" ulgowy dla prowadzących działalność handlową na podst. umów najmu zawartych ze Spółką „BAZA” na targowisku przy ul. Związków Zawodowych (półroczny) - 115,20 zł (dotyczy stanowisk postojowych przy ul. Związków Zawodowych oraz na małym parkingu przy Zielonym Rynku i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc)
 • Abonament parkingowy "U" ulgowy dla instytucji oraz przedsiębiorców mających siedzibę firmy w SPP (półroczny) - 115,20 zł (miejsce parkowania pojazdów tylko przy ulicy odpowiadającej miejscu siedziby)
 • Abonament parkingowy "U" ulgowy dla pracowników instytucji mających siedzibę w SPP i wykorzystujących pojazdy prywatne do celów służbowych (półroczny) - 172,80 zł (miejsce parkowania pojazdów tylko przy ulicy odpowiadającej miejscu siedziby)
 • Abonament parkingowy dla zastrzeżonych stanowisk postojowych tzw. "koperta" (miesięczny) – 170,00zł

Opłaty dodatkowe:

 • 20 zł za brak ważnego biletu parkingowego (jeśli płatne w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania)
 • 50 zł za brak ważnego biletu parkingowego (jeśli płatne po upływie 7 dni od daty wystawienia wezwania)