Prowadzenie biura obsługi SPP i egzekucji należności.

Projekt Parking we własnym zakresie organizuje i urządza biuro, zlokalizowane w obrębie lub w bezpośrednim sąsiedztwie strefy parkingowej. Podobnie jak w przypadku kontrolerów SPP, rekrutacja pracowników biurowych odbywa się w pierwszej kolejności wśród mieszkańców danej miejscowości lub regionu. Kierownik biura koordynuje i nadzoruje wszystkie działania związane z realizacją umowy.

Do zadań zespołu pracowników należy obsługa kierowców korzystających z SPP, w szczególności sprzedaż abonamentów, przyjmowanie opłat dodatkowych a także udzielanie wszelkich informacji, utrzymywanie dokumentacji i dokonywanie rozliczeń z Zamawiającym. Projekt Parking w oparciu o stosowną uchwałę opracowuje wzory i zajmuje się bieżącą produkcją druków abonamentów, zawiadomień i innych dokumentów.

Biuro SPP stanowi również bazę socjalną i techniczną dla służb kontrolnych i serwisowych. Utrzymywany jest tu podręczny magazyn podstawowych części wymiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Ewidencja nie uiszczonych opłat parkingowych prowadzona jest w postaci bazy danych, zarządzanej przez specjalistyczne oprogramowanie. Informacje o wykroczeniach wzbogacone są o zdjęcia wykonane przez inspektorów. Działania w tym zakresie stanowią podstawę do prowadzenia egzekucji należności w trybie postępowania administracyjnego. W szczególnych przypadkach, na życzenie Zamawiającego, Projekt Parking może w skuteczny sposób prowadzić przesądową windykację należności za nie uiszczone opłaty dodatkowe. Na podstawie informacji uzyskiwanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dłużnikom Zamawiającego dostarczane są upomnienia. W przypadku braku ich skuteczności sprawy trafiają na drogę postępowania sądowego lub skarbowego.

czytaj dalej: EXEK - software dla kontroli i egzekucji opłat dodatkowych >>