Organizacja
i wyposażenie parkingu

WSTECZ Organizacja i wyposażenie parkingów

Organizacja i wyposażenie parkingów

Na podstawie przyjętych projektów możemy zrealizować pełen zakres urządzania obiektu parkingowego.

Podstawowym zadaniem jest instalacja systemu kontroli dostępu, gdzie instalowane są np. szlabany, terminale wjazdowe i wyjazdowe, kasy, kamery, etc. Całość połączona w system, w którego centrum znajduje się oprogramowania dla zarządzania obiektem.

Kolejny etap to zapewnienie niezbędnej infrastruktury parkingu. Obejmuje to m.in. instalację tablic informacyjnych oraz oznakowania, w tym np. tablic zmiennej treści. Montaż dodatkowych barierek i ograniczeń przejazdu. Wykonanie oznakowania poziomego.

Na koniec szkolimy pracowników obsługi parkingu, w razie potrzeby urządzając stosowne pomieszczenia techniczne i socjalne.

czytaj dalej: Zarządzanie parkingami >>