SPP: Organizacja ruchu
i oznakowanie

WSTECZ Organizacja ruchu i oznakowanie

Projektowanie organizacji ruchu. Oznakowanie pionowe i poziome.

Wyznaczony i przyjęty przez radnych obszar strefy parkingowej podlega opracowaniu pod kątem niezbędnego oznakowania. Nasi inżynierowie sporządzają projekt organizacji ruchu, który przede wszystkim określa lokalizację nowych znaków pionowych D-44, D-45 i D-18, a także oznakowanie poziome dla odcinków wyznaczonych miejsc postojowych.

Po zatwierdzeniu projektu przez odpowiednie organy przystępujemy do montażu znaków pionowych. Współpracujemy wyłącznie z renomowanymi producentami oznakowania. Projekt Parking może odpowiadać też za odnowieniem oznakowania poziomego.

czytaj dalej: dostawa i montaż parkomatów >>