Projekt Parking Sp. z o.o.
ul. Drużbickiego 11
61-693 Poznań

tel.:+48 61 657 66 65
fax:+48 61 657 66 66
e-mail:biuro@projekt-parking.com

NIP:783-169-94-08
REGON:30242278

Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000459709