SPP: Koncepcje,
projektowanie i doradztwo

projektowanie i doradztwo

Koncepcje parkingowe - Projekty SPP - Doradztwo

Projekt Parking opracowuje kompleksowe koncepcje parkingowe oraz szczegółowe analizy stref istniejących. Zadania projektowe obejmują ocenę sytuacji parkingowej, w tym bilans miejsc postojowych, wyznaczenie obszaru SPP, sporządzenie planu zagospodarowania i ustalenie lokalizacji automatów parkingowych. Na tym etapie powstają też wstępne założenia dotyczące oznakowania uzupełniającego.

Opracowanie obejmuje również propozycje rodzajów i wysokości stawek opłat, okresu ich pobierania, a także koncepcję systemu pobierania opłat i organizacji kontroli. Kolejnym elementem jest analiza ekonomiczna przedsięwzięcia, uwzględniająca szacunkowe wpływy i koszty. W ramach koncepcji zamawiający otrzymuje ponadto projekty niezbędnej dokumentacji.

Nasze biuro inżynieryjne wykonuje studia przypadków i wieloaspektowe projekty związane z tematyką parkingową, np. opracowania zasad polityki parkingowej miast.

czytaj dalej: organizacja ruchu i oznakowanie >>