Zarządzanie
i obsługa parkingu

WSTECZ Obsługa i zarządzanie parkingami

Zarządzanie parkingami

Projekt Parking pełni rolę operatora parkingu, wykonując czynności techniczno-administracyjne. Do naszych zadań należy zapewnienie sprawności technicznej i konserwacja systemu pobierania opłat, a także utrzymanie całego terenu parkingu w odpowiednim stanie.

W zależności od przyjętego modelu funkcjonowania różnie wyglądają obowiązki pracowników obsługi:

  • całkowity dozór obiektu na miejscu – w razie konieczności całodobowy;
  • stała lub wyrywkowa kontrola – np. kontrola dopuszczalnego czasu postoju, opłat, uprawnień, etc.
  • kontrola i nadzór on-line z wykorzystaniem narzędzi obsługi zdalnej.

Pracownicy obsługi znajdujący się na parkingu odpowiadają również za serwis eksploatacyjny urządzeń. Osobne służby zapewniają pełny serwis techniczny.

Na wielu parkingach to kontroler sprawdza czy zaparkowane auto spełnia regulamin obiektu. Naruszenie postanowień regulaminu skutkuje wystawieniem zawiadomienia o naliczeniu tzw. opłaty dodatkowej - czyli kary, np. za brak opłaty czy przekroczony dopuszczalny czas postoju. W takim wypadku przyjęte regulacje będą funkcjonować tylko przy zapewnieniu szybkiej i sprawnej windykacji. Firma Projekt Parking prowadzi pełny zakres procesu windykacji, zarówno w projektach własnych jak i zleconych.

Zapraszamy do współpracy