Projektowanie parkingów

Projekt to pierwszy etap przedsięwzięcia, gdzie opracowujemy kompleksową koncepcję zagospodarowania obiektu parkingowego oraz organizacji. W ramach projektu przeprowadzamy analizę sytuacji komunikacyjnej i parkingowej oraz bilans miejsc postojowych. Proponujemy model funkcjonowania obiektu.

Jeśli przewidujemy pobór opłat to do wyboru mamy co najmniej kilka rozwiązań:

  • system dostępowy oparty na szlabanach i automatach kasowych;
  • opłaty wnoszone w parkomatach i wprowadzenie kontroli biletów;
  • system oparty o kamery rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Dokumentacja obejmuje projekt organizacji ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem dróg wjazdowych i wyjazdowych. Wiąże się z tym również koncepcja oznakowania naprowadzającego, która w przypadku parkingów o dużej powierzchni i rozproszeniu może uwzględniać system naprowadzania na wolne miejsca postojowe (tablice zmiennej treści). Przygotowana jest propozycja regulaminu parkingu.

czytaj dalej: Organizacja i wyposażenie parkingów >>